DYSFAGIA –diagnoza i terapia pacjenta neurologicznego z zaburzeniami połykania

Program szkolenia:

Część teoretyczna:

 • Połykanie jako proces fizjologiczny – znaczenie i przebieg
 • Patologie procesu połykania – przyczyny i objawy
 • Zaleganie, zakrztuszenie, aspiracja… – czynniki ryzyka
 • Rodzaje dysfagii – w zależności etiologii
 • Dysfagia – przegląd metod diagnostycznych
 • Programowanie terapii – pacjent świadomy : pacjent nieświadomy
 • Terapia dysfagii w Europie i na świecie

Część praktyczna:

 • Badanie pacjenta – rola wywiadu i przeprowadzenie diagnozy
 • Oddziaływania medyczne i terapeutyczne
 • Terapia neurologopedyczna pacjenta z dysfagią – ćwiczenia czynne i bierne
 • Dieta (dobór treści pokarmowych i jego konsystencji, żywienie wspomagające)
 • Techniki ułatwiające połykanie
 • Ułożenie pozycji ciała pacjenta do karmienia i pojenia
 • Pacjent z rurką tracheostomijną – możliwości i ograniczenia w terapii dysfagii
 • Case study

Odbiorcy szkolenia: logopedzi, neurologopedzi, terapeuci, rodzice, opiekunowie i sami Pacjenci

Informacje dodatkowe: Szkolenie wzbogacone jest autorskimi materiałami multimedialnymi – filmy, zdjęcia, pokazy. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Termin szkolenia:  31.05.2019 r. (termin zostanie potwierdzony po zebraniu grupy)
Cena: 390 zł
Czas trwania: 10 h

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na na adres:

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
ul. Jagiellońska 59
10-283 Olsztyn
z dopiskiem: Dziekanat

lub zeskanowany na adres e-mail: dziekant@wsiie.olsztyn.pl

formularz zgłoszeniowy-szkolenie

Polecane strony