Doradztwo zawodowe z elementami coachingu kariery SP

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające pełnienie roli doradcy zawodowego, doradcy personalnego, a także specjalisty ds. rozwoju personelu organizacji.

Studia adresowane są do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do świadczenia usług doradztwa zawodowego i personalnego oraz tych, które ze względu na charakter pracy lub plany zawodowe zainteresowane są problematyką doradztwa zawodowego, personalnego i coachingu kariery.

Program studiów

Program obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu doradztwa zawodowego i coachingu kariery, psychologii rozwojowej, osobowości i motywacji, diagnozy, zawodoznawstwa, metodyki poradnictwa zawodowego i coachingu kariery, rynku pracy, prawa pracy, przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi.

 1. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego
 2. Psychologia rozwojowa, osobowości i motywacji
 3. Zawodoznawstwo
 4. Komunikacja interpersonalna w poradnictwie zawodowym
 5. Metody diagnostyczne w poradnictwie zawodowym
 6. Metodyka poradnictwa zawodowego
 7. Rynek pracy
 8. Prawo pracy
 9. Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych
 10. Metodyka poradnictwa zawodowego – zastosowanie technologii informacyjnej w pracy doradcy zawodowego
 11. Teoretyczne podstawy coachingu kariery
 12. Rekrutacja i selekcja pracowników
 13. Metodyka poradnictwa zawodowego – coaching kariery
 14. Przedsiębiorczość
Polecane strony