Dietetyka SP

Absolwenci studiów zyskują podstawową wiedzę medyczną i technologiczną z zakresu żywienia człowieka zdrowego w różnych okresach rozwojowych. Studia przygotowują również do planowania dietetycznego w różnego rodzaju schorzeniach wymagających diety. Studia skierowane są do absolwentów studiów przyrodniczych, technologii żywności, zdrowia publicznego.

Przedmioty:

 • Dietetyka pediatryczna
 • Podstawy towaroznawstwa produktów spożywczych
 • Wykłady monograficzne
 • Elementy socjologii zdrowia
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Żywienie człowieka chorego
 • Fizjologiczne podstawy żywienia
 • Poradnictwo dietetyczne
 • Żywienie człowieka zdrowego
 • Higiena i toksykologia żywności
 • Prawna ochrona jakości zdrowotnej żywności
 • Żywienie kliniczne (pozajelitowe i dojelitowe)
 • Kliniczny zarys chorób
 • Psychologia zdrowia
 • Żywienie zbiorowe
 • Podstawy mikrobiologii żywności
 • Technologia gastronomiczna
Polecane strony