Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie

Dzień Dziecka w Reszlu


Dnia 19 czerwca 2022 r., w słoneczną niedzielę Koło Naukowe Pedagogów z Kętrzyna wraz z opiekunem dr Dorotą Bartnicką i dr Marią Truszkowską odwiedziło zaprzyjaźniony od dawna Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu. Studentki I, II i III roku pedagogiki: Dorota Szachnowicz, Magdalena Rogacka, Wioletta Andrzejewska, Weronika Pryszczepko, Katarzyna Lisiecka przywiozły dużo słodyczy, odzież, kosmetyki oraz dobre humory. Czytaj więcej

Integracja z rodzinami z Ukrainy


Dnia 20.03.2022r studenci I roku Pedagogiki z Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie wraz dr Dorotą Bartnicką spędzili zajęcia pedagogiki czynnie i aktywnie. Na terenie Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Czernikach, nad jeziorem Mój. Odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie pt. „Kapelusz dla Pani Wiosny” z udziałem dzieci i młodzieży.

W przygotowanie dekoracji wiosennych i wystrój terenu zaangażowanych było kilka świetlic wiejskich z terenu Gminy Kętrzyn. O stronę kulinarną zadbały: Koło Gospodyń Wiejskich „Karolinki” w Karolewie oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Wilkusie” z Wilkowa. Czytaj więcej

Zarządzanie – nowy kierunek w ofercie OSW!


Mamy nowy kierunek!

ZARZĄDZANIE!

Na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t,j. Dz. U. z 2O22 r. poz. 574 z poźn. zm.) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z opinią ll zespołu nauk społecznych, prowadzącego działalność w zakresie dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społecznoekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości, wyraża: pozytywną opinię
w związku z tym, że studia na kierunku zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym mają związek ze strategią uczelni oraz spełnione są warunki ich prowadzenia.

Zapraszamy na studia na kierunku ZARZĄDZANIE w Olsztynie i w Kętrzynie!

Porozumienie z KW Policji


W dniu 23.06.2022 r. W Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie odbyło się spotkanie mające na celu realizacje porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Komendą Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz Olsztyńska Szkoła Wyższa. W spotkaniu z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie uczestniczył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie insp. Dariusz Ślęzak. Podczas spotkania ustalono płaszczyzny i formy współpracy pomiędzy jednostka Policji i Olsztyńską Szkołą Wyższa na terenie miasta Kętrzyna i powiatu kętrzyńskiego.

Bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku


W Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku”. Olsztyńską Szkołę Wyższą Konferencję reprezentował dr Dariusz Jurczak wykładem “Prawo-administracyjne przesłanki bezpieczeństwa cudzoziemców na pograniczu”.
Polecane strony