Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUOK Rudno


Gratulujemy!

Dr Stanisław Szmitka, kierownik Katedry Ekonomii został ponownie wybrany Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. koło Ostródy.

Wybór nowego składu Rady Nadzorczej (5 osób) to decyzja Walnego Zgromadzenia Wspólników Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie.

Dr Stanisław Szmitka jest zarówno teoretykiem, ale przede wszystkim praktykiem gospodarczym. Do jego zainteresowań badawczych należy m. in. konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw, funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w realiach gospodarki rynkowej. Z jego wiedzy korzystają głównie  studenci kierunku Ekonomia. Można go spotkać Czytaj więcej

„Innowacyjno–analityczne wsparcie procesów prywatyzacyjnych: teoria i praktyka”


„Innowacyjno–analityczne wsparcie procesów prywatyzacyjnych: teoria i praktyka” to monografia autorstwa dra Stanisława Szmitki. Autor analizuje w niej problematykę regulacji informacyjnej, analitycznej i legislacyjnej procesów prywatyzacyjnych w Polsce. Bada również przebieg i uwarunkowania prywatyzacji polskiej gospodarki, blaski i cienie prywatyzacji firm drogowych województwa Warmińsko – Mazurskiego. Książka jest rozwinięciem problematyki prywatyzacji polskiej gospodarki zawartej w dysertacji doktorskiej dr Stanisława Szmitka „Ekonomiczno – społeczne skutki prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych na przykładzie drogownictwa w latach 90-tych” (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, 2008 r. ).

Publikacja wydana została nakładem Wydawnictwa Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Tarnopolu.

„PACZKA dla DZIECIACZKA”

Ho, ho, ho coraz bliżej Święta

ŚWIĄTECZNA AKCJA – „PACZKA dla DZIECIACZKA”
Dołącz się do nas i pomagaj!

            Jak co roku przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia, budzą się w nas Anioły i chęć Czytaj więcej

Konkurencyjność i innowacyjność: aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem


Nakładem ZACHODNIOUKRAIŃSKIEGO UNIWERSYTETU NARODOWEGO ukazała się monografia pod redakcją Mychajło Łuczki (doktor nauk ekonomicznych, profesor, kierownik Katedry Kontroli Finansowej i Audytu Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego) oraz Stanisława Szmitki (doktora nauk ekonomicznych, Kierownika Katedry Ekonomia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej, Koordynator Akademii Innowacyjności) „Konkurencyjność i innowacyjność: aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem”.

We wprowadzeniu Rektor OSW dr Agnieszki Górskiej czytamy: “[Monografia] jest pokłosiem międzynarodowej współpracy naukowej zainicjowanej na początku 2021 roku pod tytułem: “Polska – Ukraina: Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. To, jakże ważne przedsięwzięcie, zostało zapoczątkowane dzięki Akademii Innowacyjności i Katedrze Ekonomii z Olsztyńskiej Szkoły Wyższej oraz Katedrze Audytu i Finansów z Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego”

O ważnej roli innowacyjności w słowie wstępnym piszą redaktorzy. Czytaj więcej

Polecane strony