Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

Płatne staże – projekt “Warmia możliwości”


Płatne staże !

DLA KOGO?  Studenci OSW!

Staż:

  • 3 miesiące/120 godz. w miesiącu, wynagrodzenie 2220,00 zł brutto brutto miesięcznie;
  • zwrot kosztów zakwaterowania w związku z realizacją stażu poza miejscem zamieszkania do 1200 zł miesięcznie;
  • zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną/samochodem prywatnym do 80 zł /miesięcznie, do miejsca realizacji stażu;
  • zwrot kosztów utrzymania w przypadku realizacji stażu krajowego poza miejscem zamieszkania dla, 30 zł dziennie.

Czytaj więcej

Polska – Ukraina: Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem


KONFERENCJA NAUKOWA

Polska – Ukraina: Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

II EDYCJA

Konferencja odbędzie się na platformie ZOOM w dniu 24 listopada 2022r (czwartek) o godz. 17.00 (czasu polskiego) (on-line) w języku polskim i angielskim.

Organizatorzy:

Zachodnioukrainski Uniwersytet Narodowy
Olsztyńska Szkoła Wyższa, Akademia Innowacyjności

Koordynatorzy:

Prof. dr hab. Mykhailo Luchko
Kierownik Katedry Kontroli Finansowej i Audytu WUNU w Tarnopolu

dr Stanisław Szmitka, prof. OSW
Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania OSW w Olsztynie
Koordynator Akademii Innowacyjności

Uroczyste otwarcie:

Rektor OSW dr Agnieszka Górska, prof. OSW

Program (pdf): Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Plakat (pdf): Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROGRAM Czytaj więcej

Współpraca Policji w Giżycku z OSW


W dniu 26.07.2022 r. W Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku odbyło się spotkanie mające na celu realizację porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie i OSW. W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Giżycku insp. Przemysław Rawa i dr Ireneusz Bembas – pełnomocnik OSW ds. kontaktów z Policją. Ustalono formy współpracy między jednostką Policji i OSW w Giżycku i powiecie giżyckim.

Zarządzanie – nowy kierunek w ofercie OSW!


Mamy nowy kierunek!

ZARZĄDZANIE!

Na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t,j. Dz. U. z 2O22 r. poz. 574 z poźn. zm.) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z opinią ll zespołu nauk społecznych, prowadzącego działalność w zakresie dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społecznoekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości, wyraża: pozytywną opinię
w związku z tym, że studia na kierunku zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym mają związek ze strategią uczelni oraz spełnione są warunki ich prowadzenia.

Zapraszamy na studia na kierunku ZARZĄDZANIE w Olsztynie i w Kętrzynie!