Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

Staż w biurze rachunkowym


Biuro Rachunkowe Proffesjonal Agnieszka Czetowicz ul. Wyszyńskiego 5b lok. 215 w Olsztynie , poszukuje stażysty/stażystki na stanowisko Pozostali specjaliści ds. księgowości i rachunkowości.

Chętnych studentów zapraszamy o kontakt na adres biuro@proffesjonal.pl lub pod nr telefonu 535-818-878.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUOK Rudno


Gratulujemy!

Dr Stanisław Szmitka, kierownik Katedry Ekonomii został ponownie wybrany Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. koło Ostródy.

Wybór nowego składu Rady Nadzorczej (5 osób) to decyzja Walnego Zgromadzenia Wspólników Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie.

Dr Stanisław Szmitka jest zarówno teoretykiem, ale przede wszystkim praktykiem gospodarczym. Do jego zainteresowań badawczych należy m. in. konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw, funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w realiach gospodarki rynkowej. Z jego wiedzy korzystają głównie  studenci kierunku Ekonomia. Można go spotkać Czytaj więcej

„Innowacyjno–analityczne wsparcie procesów prywatyzacyjnych: teoria i praktyka”


„Innowacyjno–analityczne wsparcie procesów prywatyzacyjnych: teoria i praktyka” to monografia autorstwa dra Stanisława Szmitki. Autor analizuje w niej problematykę regulacji informacyjnej, analitycznej i legislacyjnej procesów prywatyzacyjnych w Polsce. Bada również przebieg i uwarunkowania prywatyzacji polskiej gospodarki, blaski i cienie prywatyzacji firm drogowych województwa Warmińsko – Mazurskiego. Książka jest rozwinięciem problematyki prywatyzacji polskiej gospodarki zawartej w dysertacji doktorskiej dr Stanisława Szmitka „Ekonomiczno – społeczne skutki prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych na przykładzie drogownictwa w latach 90-tych” (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, 2008 r. ).

Publikacja wydana została nakładem Wydawnictwa Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Tarnopolu.

Polecane strony