Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

Monografia


Nakładem Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Tarnopolu (ZUUN) ukazała się monografia „Rola biznesplanu w kreowaniu innowacyjnego zarządzania współczesnych menedżerów (praktyczne rozwiązania)” autorstwa pracowników naszej Uczelni członków Katedry Ekonomii i Zarządzania Mykhailo Luchko, Stanisława Szmitki i Roberta Dmuchowskiego.

Czytaj więcej

Płatne staże – projekt “Warmia możliwości”


Płatne staże !

DLA KOGO?  Studenci OSW!

Staż:

  • 3 miesiące/120 godz. w miesiącu, wynagrodzenie 2220,00 zł brutto brutto miesięcznie;
  • zwrot kosztów zakwaterowania w związku z realizacją stażu poza miejscem zamieszkania do 1200 zł miesięcznie;
  • zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną/samochodem prywatnym do 80 zł /miesięcznie, do miejsca realizacji stażu;
  • zwrot kosztów utrzymania w przypadku realizacji stażu krajowego poza miejscem zamieszkania dla, 30 zł dziennie.

Czytaj więcej

Polska – Ukraina: Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem


KONFERENCJA NAUKOWA

Polska – Ukraina: Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

II EDYCJA

Konferencja odbędzie się na platformie ZOOM w dniu 24 listopada 2022r (czwartek) o godz. 17.00 (czasu polskiego) (on-line) w języku polskim i angielskim.

Organizatorzy:

Zachodnioukrainski Uniwersytet Narodowy
Olsztyńska Szkoła Wyższa, Akademia Innowacyjności

Koordynatorzy:

Prof. dr hab. Mykhailo Luchko
Kierownik Katedry Kontroli Finansowej i Audytu WUNU w Tarnopolu

dr Stanisław Szmitka, prof. OSW
Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania OSW w Olsztynie
Koordynator Akademii Innowacyjności

Uroczyste otwarcie:

Rektor OSW dr Agnieszka Górska, prof. OSW

Program (pdf): Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Plakat (pdf): Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROGRAM Czytaj więcej

Współpraca Policji w Giżycku z OSW


W dniu 26.07.2022 r. W Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku odbyło się spotkanie mające na celu realizację porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie i OSW. W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Giżycku insp. Przemysław Rawa i dr Ireneusz Bembas – pełnomocnik OSW ds. kontaktów z Policją. Ustalono formy współpracy między jednostką Policji i OSW w Giżycku i powiecie giżyckim.

Polecane strony