Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych

Nasi wykładowcy za granicą!


Ścisła współpraca Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego z europejskimi uczelniami partnerskimi to nie tylko wymiana doświadczeń, ale także praktyczne aspekty pracy edukacyjnej i naukowej.

prof. dr hab. Mychajło Łuczko

dr Stanisław Szmitka

Mychajło Łuczko, doktor nauk ekonomicznych, profesor, kierownik Katedry Kontroli Finansowej i Audytu od trzynastu lat z powodzeniem naucza i wykonuje profesję w Olsztyńskiej Wyższej Czytaj więcej

Sztuczna inteligencja-uczące się algorytmy


Pomimo pandemii koronawirusa trwają prace naukowo-badawcze Katedry Ekonomii, Akademii Innowacyjności i Koła Naukowego Ekonomistów. Kierujący tymi organami dr Stanisław Szmitka przygotowuje ze studentami z Koła Naukowego Ekonomistów prezentacje wyników badań realizowanych w ramach programu badawczego “Innowacje klucz do lepszego jutra”.
Będą one przedmiotem prezentacji na Międzynarodowym Forum Kół Naukowych, a także na Panelach Dyskusyjnych.
Bardzo ciekawe wystąpienie przygotował student III roku studiów I stopnia Rachunkowość i Finanse (Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie) Tomasz Grzybek. Czytaj więcej

Prof. Mykhailo Luchko w jury międzynarodowego konkursu!


Niezmiernie ważnym tematem w dzisiejszych czasach jest kooperacja nauki z biznesem. Naprzeciw temu zagadnieniu wyszło Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Odessa National Academy of Food Technologies organizując Międzynarodowy konkurs studenckich prac naukowych „Black Sea Science”.

Konkurs ten, którego członkiem jury był dr hab. Mykhailo Luchko, prof. Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, zainicjowany był w celu rozwijania stosunków międzynarodowych, wzmacniania pracy naukowej studentów jako ważnego czynnika kształtującego specjalistów, przyciągania studentów do udziału w programach naukowych, projektowaniu, projektowaniu i innych formach działalności naukowej. Czytaj więcej