Akademia samorządowca

Wójt Gminy Ostróda w WSIiE TWP


Reaktywowanie samorządu terytorialnego po przemianach ustrojowych zapoczątkowanych w 1989 r. należy zaliczyć do jednej z najdonioślejszych decyzji podjętych w celu przeobrażenia ustroju RP. Stanowi ona najistotniejszy, podstawowy element procesu polegającego na przechodzeniu od modelu państwa autorytarnego i centralnie zarządzanego do modelu państwa demokratycznego i zdecentralizowanego. Czytaj więcej

Samorządność – idea czy praktyczne działanie?


Zapraszamy na spotkanie z Wójtem Gminy Ostróda Panem Bogusławem  Fijasem, które odbędzie się 06.05.2018 o godz. 10.00 w sali 205 na Wydziale Nauk Społecznych. Temat spotkania to: Samorządność – idea, czy praktyczne działanie?

Tego samego dnia powołana zostanie przy Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP Akademia Samorządowca.

Czytaj więcej

Polecane strony