Akademia samorządowca

Debata przedwyborcza w Nidzicy 15.10.2018 r.


W poniedziałek, 15 października 2018 r. odbyła się debata przedwyborcza kandydatów na burmistrza Nidzicy. Organizatorami byli Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku pod przewodnictwem Pani Prezes Teresy Rapackiej oraz Akademia Samorządowca Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie reprezentowana przez dr Stanisława Szmitkę oraz dr Dariusza Jurczaka. Czytaj więcej

Wójt Gminy Ostróda w WSIiE TWP


Reaktywowanie samorządu terytorialnego po przemianach ustrojowych zapoczątkowanych w 1989 r. należy zaliczyć do jednej z najdonioślejszych decyzji podjętych w celu przeobrażenia ustroju RP. Stanowi ona najistotniejszy, podstawowy element procesu polegającego na przechodzeniu od modelu państwa autorytarnego i centralnie zarządzanego do modelu państwa demokratycznego i zdecentralizowanego. Czytaj więcej

Samorządność – idea czy praktyczne działanie?


Zapraszamy na spotkanie z Wójtem Gminy Ostróda Panem Bogusławem  Fijasem, które odbędzie się 06.05.2018 o godz. 10.00 w sali 205 na Wydziale Nauk Społecznych. Temat spotkania to: Samorządność – idea, czy praktyczne działanie?

Tego samego dnia powołana zostanie przy Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP Akademia Samorządowca.

Czytaj więcej

Polecane strony