Akademia Innowacyjności

Zapraszamy na spotkanie z Panią sołtys sołectwa Dywity


Akademii Samorządowca i Akademii Innowacyjności

serdecznie wszystkich zaprasza na spotkanie z sołtys sołectwa Dywity

Panią Urszulą Derlacz 

Temat spotkania: „Rola sołtysa w administracji samorządowej” 

Czas i miejsce:  11 lutego 2023 r. o godz. 11.30 (sobota) przy ul. Jagiellońskiej 59, sala 208

Wstęp wolny!


Monografia


Nakładem Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Tarnopolu (ZUUN) ukazała się monografia „Rola biznesplanu w kreowaniu innowacyjnego zarządzania współczesnych menedżerów (praktyczne rozwiązania)” autorstwa pracowników naszej Uczelni członków Katedry Ekonomii i Zarządzania Mykhailo Luchko, Stanisława Szmitki i Roberta Dmuchowskiego.

Czytaj więcej

Polska – Ukraina: Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem


KONFERENCJA NAUKOWA

Polska – Ukraina: Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

II EDYCJA

Konferencja odbędzie się na platformie ZOOM w dniu 24 listopada 2022r (czwartek) o godz. 17.00 (czasu polskiego) (on-line) w języku polskim i angielskim.

Organizatorzy:

Zachodnioukrainski Uniwersytet Narodowy
Olsztyńska Szkoła Wyższa, Akademia Innowacyjności

Koordynatorzy:

Prof. dr hab. Mykhailo Luchko
Kierownik Katedry Kontroli Finansowej i Audytu WUNU w Tarnopolu

dr Stanisław Szmitka, prof. OSW
Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania OSW w Olsztynie
Koordynator Akademii Innowacyjności

Uroczyste otwarcie:

Rektor OSW dr Agnieszka Górska, prof. OSW

Program (pdf): Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Plakat (pdf): Konkurencyjność i innowacyjność – aktualne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROGRAM Czytaj więcej

Audyt, aspekty lokalne i globalne


9 czerwca (czwartek) br. o godz. 1700 czasu polskiego na platformie ZOOM odbyła się II edycja Panelu dyskusyjnego Polska – Ukraina: audyt, aspekty lokalne i globalne. Było to wydarzenie naukowe wpisujące się w obchody 25-lecia OSW, organizowane wspólnie z Zachodnioukraińskim Uniwersytetem Narodowym w Tarnopolu. Wzięli w nim udział naukowcy z Polski, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Prowadzenie Panelu

Prof. dr hab. Mykhailo Luchko Kierownik Katedry Audytu i Kontroli Finansowej WUNU Tarnopol i dr Stanisław Szmitka Kierownik Katedry Ekonomii OSW w Olsztynie.

W trakcie panelu poruszono szerokie spektrum zagadnień związanych z audytem i jego rolą we współczesnym świecie z perspektywy Polski i Ukrainy. Duże znaczenie dla wystąpień miała obecna sytuacja wojenna na Ukrainie i związane z nią zadania dla kadry naukowo-badawczej. Podkreślono rolę i znaczenie bohaterskiej postawy narodu ukraińskiego, władz Ukrainy i żołnierzy. Wyrażono nadzieję, ze ten koszmar się skończy i trzeba będzie przystąpić do normalnego życia, odbudowy Ukrainy. Rola funkcji audytu w tym okresie będzie istotna i temu mają służyć kolejne edycje Panelu.

https://www.wunu.edu.ua/news/22148-diskusjna-panel-polscha-ukrayina-audit-aspekti-lokaln-ta-globaln.html