Planowanie

Harmonogram zjazdów na rok akademicki 2016/2017

 

(aktualizacja 2016-09-15)

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuGrupa zjazdowa I

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuGrupa zjazdowa II

 

 Uwaga:

Ilość zjazdów może ulec  zmianie ( zwiększeniu lub zmniejszeniu),  w zależności od liczby godzin zajęć dydaktycznych przypadających dla danego kierunku i rocznika studiów.

Szczegółowy harmonogram zjazdów dostępny będzie po zaplanowaniu zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2016/2017.