Planowanie

grupa zjazdowa I

Ekonomia WNS

*30.09-01.10.2017

***07-08.10.2017

14-15.10.2017

28-29.10.2017

18-19.11.2017

2-3.12.2017

16-17.12.2017

20-21.01.2018

3-4.02.2018

17-18.02.2018

3-4.03.2018

17-18.03.2018

7-8.04.2018

21-22.04.2018

5-6.05.2018                    

26-27.05.2018

9-10.06.2018

23-24.06.2018

30.06-01.07.2018

* nie dotyczy I roku

***wyłącznie I rokgrupa zjazdowa II

Pedagogika WNS +WZ, Socjologia WNS, Pedagogika WZ, Ekonomia WZ , Administracja WZ

**07-08.10.2017

21-22.10.2017

4-5.11.2017

25-26.11.2017

9-10.12.2017

13-14.01.2018

27-28.01.2018

10-11.02.2018

24-25.02.2018

10-11.03.2018

24-25.03.2018

14-15.04.2018

28-29.04.2018

12-13.05.2018

2-3.06.2018

16-17.06.2018

30.06-01.07.2018

** łącznie z I rokiem


Harmonogram zjazdów na rok akademicki 2016/2017

 

(aktualizacja 2016-09-15)

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuGrupa zjazdowa I

 

Zapoczątkowuje pobieranie plikuGrupa zjazdowa II

 

 Uwaga:

Ilość zjazdów może ulec  zmianie ( zwiększeniu lub zmniejszeniu),  w zależności od liczby godzin zajęć dydaktycznych przypadających dla danego kierunku i rocznika studiów.

Szczegółowy harmonogram zjazdów dostępny będzie po zaplanowaniu zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2016/2017.