BIP

Darczyńcy

Biblioteki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

W imieniu społeczności akademiskiej OSW serdecznie dziękujemy Państwu za pomoc w tworzeniu księgozbioru poprzez życzliwy gest podarowania książek naszej Bibliotece:

prof. dr.hab. Tadeuszowi Pilchowi
Janinie Danucie i Stanisławowi Łaniec
dr Krystynie Kutiak-Zakrzewskiej
dr Ewie Szerszeń
dr Adrianie S. Bartnik
Jolancie Derleckiej
dr Marii Dobkowskiej
dr hab. Bożenie Domagała
mgr Annie Drażba
mgr Bożenie Duda
dr Małgorzacie Gałęziowskiej
dr hab. Lucynie Hurło
dr. Dariuszowi Jurczak
prof. dr hab. Elżbiecie Kaczyńskiej
dr Monice Kosko
mgr Piotrowi Krzyżanowskiemu
dr Krystynie Kutiak-Zakrzewskiej
prof. dr. hab. Aleksandrowi Łuczak
dr Teresie Malec
prof. dr hab. Eugenii Malewskiej
prof. dr. hab. Januszowi Małłek
Januszowi Meissner
mgr Elżbiecie Mudrak
prof. dr. hab. Wiesławowi Mysłek
dr Aldonie Orłowskiej
dr Annie Prusik
dr. hab. Adamowi Sosnowskiemu
dr Annie Strzeleckiej-Ristow
dr. Marcinowi Sułkiewicz
Agnieszce Szandrowskiej-Pykało
dr Joannie Szkatuła

 

Polecane strony