BIP

Czasopisma

Czasopisma prenumerowane w roku 2020 dostępne w czytelniach


WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

(uL. Bydgoska 33)

 

FIZJOTERAPIA

Fizjoterapia polska
Medycyna sportowa
Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja
Postepy rehabilitacji
Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja w praktyce

KOSMETOLOGIA

Beauty forum
Dermatologia estetyczna
Kosmetologia estetyczna
Les nouvelles esthetiques

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wychowanie fizyczne i opieka trenerska
Wychowanie fizyczne i zdrowotne
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH

(ul. Jagiellońska 59)

 ADMINISTRACJA

Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka
Samorząd terytorialny

EKONOMIA

Ekonomista
Rachunkowość

PEDAGOGIKA

Nauczyciel i szkoła
Niebieska linia
Pedagogika społeczna
Polityka społeczna
Praca socjalna
Problemy opiekuńczo-wychowawcze
Problemy wczesnej edukacji
Wychowanie na co dzień

 

E-czasopisma

Acta Biochimica Polonica (ang)
https://ojs.ptbioch.edu.pl/index.php/abp/issue/archive
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia (Ekonomia) http://acta_oeconomia.sggw.pl/opublikowane-numery/
Advances in Medical Sciences (ang)
http://www.advms.pl/node/2
Aesthetica
http://www.estetologia.pl/toc.html
Alergologia Immunologia http://www.wple.net/alergologia/alergologia_i_immunologia.htm
Analiza i Egzystencja. Czasopismo Filozoficzne http://www.us.szc.pl/main.php/egzystencja/
Anthropos
http://www.anthropos.us.edu.pl/
Antropomotoryka
http://www.antropomotoryka.pl/index.php/antropomotoryka/archiwalne
Bank i Kredyt
http://bankikredyt.nbp.pl/
Bez Dogmatu
http://www.iwkip.org/bezdogmatu/
Biuletyn Automatyki
https://www.astor.com.pl/biuletyn/zobacz-numer.html
Biuletyn Informacyjny NBP http://www.nbp.pl/Home.aspx?f=publikacje/biuletyn_informacyjny/informacja.html
Biuletyn Migracyjny
http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
https://ptfarm.pl/wydawnictwa/czasopisma/bromatologia-i-chemia-toksykologiczna/117
Cabines
http://www.cabines.pl/archiwum.html
Chirurgia Polska
https://journals.viamedica.pl/chirurgia_polska/issue/archive
Choroby Serca i Naczyń
https://journals.viamedica.pl/choroby_serca_i_naczyn/issue/archive
Chowanna
https://www.journals.us.edu.pl/index.php/CHOWANNA/index [tymczasowy status: strona w przygotowaniu]
Computerworld
https://www.computerworld.pl/
Contemporary Economists
http://www.ce.vizja.pl/en/home
Czasopismo Naukowe “Kultura i Historia” http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/numery
Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo
http://www.cns.aps.edu.pl/wydania-archiwalne/
Czynniki Ryzyka (2000-2005)
http://www.ptbnm.pl/archiwum.php
Dziecko Krzywdzone
http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK
e-Mentor
http://www.e-mentor.edu.pl/czasopismo/najnowszy-numer
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/issue/view/96
Edukacja i Dialog
http://edukacjaidialog.pl/aktualny_numer/
Ekonomia. Rynek-Gospodarka-Społeczeństwo
http://ekonomia.wne.uw.edu.pl/show/index/wydania/45
Ekonomia i Środowisko
http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/wersje_elektroniczne.html
Ekonomia Menedżerska
http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/ – od 2015 zmiana tytułu na MANAGERIAL ECONOMICS
http://www.managerial.zarz.agh.edu.pl/
Ekonomia XXI wieku

Archiwum


Ekonomiczne Problemy Usług
http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6591
Ekonomika Transportu Lądowego
http://ekonom.ug.edu.pl/web/znetl/index.html?lang=pl&ao=archive_volumes_(numery_archiwalne)
Endokrynologia Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii (od 2005)
https://journals.viamedica.pl/eoizpm/issue/archive
Estetologia Medyczna i Kosmetologia
http://www.estetologia.pl/toc.html
Eurologistics

Eurologistics


Forum Akademickie
https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2019/
Forum Służby Więziennej (dawniej Forum Penitencjarne) https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-styczniowy-numer-forum-sluzby-wieziennej_2020
Geriatria

Geriatria


Gospodarka Narodowa
http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/?-5
Infos. Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/publikacjeBAS.xsp?seria=3
Języki Obce w Szkole
http://jows.pl/
Kobieta i Biznes
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/publikacje/Strony/kobieta_biznes.aspx
Kontrola Państwowa
https://www.nik.gov.pl/kontrola-panstwowa/archiwum.html
Kosmetologia Estetyczna

E-Wydania


Kwartalnik Nauki o Przedsiębiorstwie
https://przedsiebiorstwo.waw.pl/resources/html/archives
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
https://i.vistula.edu.pl/pubs/content/journal/1/archiw
Lider
http://www.lider.szs.pl/
Lubelski Rocznik Pedagogiczny
http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/3823
Medycyna Paliatywna w Praktyce
https://journals.viamedica.pl/palliative_medicine_in_practice/
Niepełnosprawność
http://kn.pfron.org.pl/
Nowotwory. Journal of oncology
https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/
Ochrona Środowiska
http://www.os.not.pl/
Onkologia w Praktyce Klinicznej
https://journals.viamedica.pl/oncology_in_clinical_practice
Operations Research and Decisions
https://przedsiebiorstwo.waw.pl/resources/html/archives
Optimum. Economic Studies
https://i.vistula.edu.pl/pubs/content/journal/1/archiw
Organizacja i Kierowanie
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Strony/default.aspx
Pedagogika Rodziny
http://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl/index.php/czasopismo
Polityka Społeczna
http://www.ipiss.com.pl/polityka-spoleczna?t=archiwum
Poradnik Handlowca

Poradnik Handlowca


Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
http://pracenaukowe.ue.wroc.pl/?page_id=14
Problemy Higieny i Epidemiologii
http://www.phie.pl/phe.php
Problemy Transportu i Logistyki
http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6595
Problemy Wczesnej Edukacji
https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/issue/archive
Przedsiębiorczość – Edukacja
https://p-e.up.krakow.pl/issue/archive
Przedsiębiorczość i Zarządzanie
http://piz.san.edu.pl/index.php?id=10
Przegląd Europejski
http://przegladeuropejski.wnpism.uw.edu.pl/dzialy/numery
Przegląd Komunikacyjny

Strona główna


Przegląd Lekarski
http://www.wple.net/plek/przeglad_lekarski.htm
Przegląd Pedagogiczny
http://www.przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/page/pl/archive/
Przegląd Socjologii Jakościowej http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/archive_pl.php
Rocznik Andragogiczny
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RA
Rocznik Statystyczny 2019
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2019,2,19.html
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
http://rdsg-ihpan.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55:rdsg-t-79-2018&catid=8&lang=pl&Itemid=107
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/26
Sprawy Nauki
http://www.sprawynauki.edu.pl/
Studia Ekonomiczne

Studia Ekonomiczne


Studia Regionalne i Lokalne
http://studreg.uw.edu.pl/pl/archiwum
Sztuka Leczenia
http://www.sztukaleczenia.pl/indexfw.php\
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne https://www.itl.waw.pl/pl/publikacje/titi
TSL Biznes
https://www.tsl-biznes.pl/
Tygodnik Gospodarczy

Tygodnik Gospodarczy


Wiedza i Życie
http://archiwum.wiz.pl/spis_numerow.asp
Zarządzanie Publiczne
http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne
Zarządzanie i Finanse
http://pim.wzr.pl/nauka/index.php?str=541
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
http://www.ipiss.com.pl/wydawnictwo/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi
Zdrowie Publiczne
http://www.pjph.eu/
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
https://i.vistula.edu.pl/pubs/content/journal/2/archiw
Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku
http://mazowiecka.edu.pl/wydawnictwo-naukowe/wydawnictwo/o-wydawnictwie/
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
http://zeszytnaukowy.pl/archiwum/

Czytelnia czasopism PAN http://www.czasopisma.pan.pl/dlibra/text?id=about
Akademicka platforma czasopism https://apcz.umk.pl/

Polecane strony