BIP

Czasopisma

prenumerowane w roku akademickim 2019/2020

 1. Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka
 2. Ekonomista
 3. Nauczyciel i Szkoła
 4. Niebieska Linia
 5. Pedagogika Społeczna
 6. Polityka Społeczna
 7. Praca Socjalna
 8. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 9. Problemy Wczesnej Edukacji
 10. Rachunkowość
 11. Samorząd Terytorialny
 12. Wychowanie na co dzień

w wersji elektronicznej, pełnotekstowe

Polecane strony