BIP

Biblioteka

UWAGA CZYTELNICY!

Od 1 października 2020 r. wszedł w życie nowy regulamin biblioteki. Jedną ze zmian jest finansowa kara za przetrzymywanie książek (10 gr za dzień/jedna książka).

Prosimy o niezwłoczne oddanie książek wypożyczonych przed 1 października 2020 r.

Oddając zaległe książki do 29 listopada 2020 r. nie ponosicie konsekwencji finansowych!!!

 

Z uwagi na sytuację bardzo zmienną w ostatnich miesiącach, a zwłaszcza dniach, przed wybraniem się do biblioteki prosimy pilnie prześledzić komunikaty zamieszczane na stronie osw (wsiie.olsztyn.pl) – zakładka biblioteka, ogłoszenia na blogu (bibliotekaosw.blogspot.com) oraz/i/lub/albo aktualne posty na facebooku (facebook.com/biblioteka.osw). Tryb pracy bibliotek w weekendy będzie ogłaszany w poprzedzające piątki.

Drodzy nasi Studenci! Z wielką przykrością musimy Was poinformować, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dziennik Ustaw rok 2020 poz.1972 )
biblioteki OSW nie będą wypożyczać, ani udostępniać zbiorów w czytelni od 7 do 29 listopada. Będziemy Was informować na naszym blogu i facebooku o możliwościach dostępu do zbiorów na zasadzie bezpłatnego udostępniania on-line. Póki co, niektóre informacje i linki są na naszym blogu w zakładce e-zbiory. Możecie też kontaktować się z nami telefonicznie i e-mailowo, pomożemy w czym będziemy mogli.

W razie potrzeby można dzwonić: Biblioteka WNoZ (ul. Bydgoska 33)– 89 526-56-80, Biblioteka WNH-S (ul. Jagielońska 59) i Biblioteka WZ w Kętrzynie – 519-062-018, 533-595-255 oraz/i/lub/albo pisać e-maile: biblioteka@osw.olsztyn.pl.

Biblioteki OSW są otwarte dla czytelników, wypożyczanie, zwroty, umożliwiamy korzystanie z czasopism, zbiorów czytelni, baz zagranicznych czasopism WBN. Jednakże z uwagi na sytuację, prosimy wcześniej kontaktować się z bibliotekarzami, sprawdzać godziny otwarcia. Zachęcamy do wysyłania spisów zamawianych książek na e-mail w celu usprawnienia obsługi.

Studentom WNH-S i WZ przypominamy o konieczności zwrotu zaległych książek do końca listopada, jeżeli chcecie uniknąć opłat za nieterminowy zwrot.


Od 11 maja 2020 r. Biblioteka znowu jest czynna! Ze względu na nasze wspólne bezpieczeństwo bardzo prosimy o bezwzględne stosowanie nowych zasad. Prosimy też o cierpliwość i wyrozumiałość, bo tych zasad będziemy się uczyć razem z Wami.

Tryb zamawiania książek:

Zamówienia należy wysyłać na e-mail: biblioteka@osw.edu.pl
W zamówieniu należy podać:
· imię, nazwisko;
· numer legitymacji studenckiej;
· numer telefonu kontaktowego.
Osoby niezapisane do biblioteki zostaną wpisane przez bibliotekarza do bazy po weryfikacji danych w dziekanacie.
Należy podać poszukiwane pozycje lub w ostateczności tematykę publikacji. Publikacje wyszukane przez bibliotekarza zostaną wpisane na konto czytelnika. W miarę możliwości bibliotekarz będzie uzgadniać właściwe pozycje telefonicznie z czytelnikiem.
Istnieje możliwość wypożyczenia niezbędnych pozycji, mimo wykorzystania limitu wypożyczeń i przekroczenia terminu zwrotu.
Zamówienia można wysyłać od dnia 7 maja 2020 r., realizacja zamówień będzie odbywać się od dnia 11 maja 2020 r.

3. Tryb odbioru książek:
Odbiór książek następuje po uprzednim umówieniu z bibliotekarzem dnia i godziny odbioru. Książki będą wydawane od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.
Czytelnik powinien być w masce ochronnej i rękawiczkach.

4. Zwrot książek:
Zwrot książek następuje po uprzednim umówieniu z bibliotekarzem dnia i godziny odbioru. Książki będą odbierane od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.
Czytelnik powinien być w masce ochronnej i rękawiczkach.
Do odwołania nie będą naliczane kary za przetrzymywanie książek (od dnia 12 marca).

KONTAKT DO BIBLIOTEKARZY

Odbiór i zwrot książek w Bibliotece Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych (ul. Jagiellońska 59):
1) Miejsce odbioru: przy wejściu do budynku po lewej stronie;
2) Należy poczekać przed wejściem w odległości 2 m;
3) Po wyjściu bibliotekarza podać nazwisko i numer legitymacji studenckiej;
4) Odebrać książki i zabrać je ze sobą;
5) Nie jest możliwe przeglądanie i zwrot książek. Zwroty pozostają wstrzymane do odwołania.

Odbiór i zwrot książek w Bibliotece Wydziału Nauk o Zdrowiu (ul. Bydgoska 33):
1) Miejsce odbioru: przed służbowym wejściem do biblioteki od ul. Rataja (przy akademiku);
2) Należy poczekać przed wejściem w odległości 2 m;
3) Po wyjściu bibliotekarza podać nazwisko i numer legitymacji studenckiej;
4) Odebrać książki i zabrać je ze sobą;
5) Nie jest możliwe przeglądanie i zwrot książek. Zwroty pozostają wstrzymane do odwołania.

5. Nie ma możliwości wypożyczenia książek z czytelni. Nie ma możliwości korzystania z czytelni.

6. Tryb postępowania bibliotekarza:
Bibliotekarz w trakcie wykonywania wszystkich czynności wyszukiwania i wydawania książek ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej i rękawiczek, częstego mycia i dezynfekowania dłoni oraz dezynfekowania klamek drzwi wejściowych i innych powierzchni dotykowych.
Umawianie pojedynczych czytelników po odbiór książek powinno się odbywać w co najmniej 15 minutowych odstępach.

7. Dodatkowe szczegóły należy uzgadniać z obsługującym bibliotekarzem.

8. Biblioteka zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian organizacyjnych w przypadku zmian sytuacji epidemiologicznej lub w celu usprawniania obsługi czytelników. O wszelkich zmianach czytelnicy będą informowani za pomocą strony internetowej i portali społecznościowych.

UMAWIANIE NA WYPOŻYCZANIE W KĘTRZYNIE

Szanowni Studenci z Wydziału w Kętrzynie!

Miło nam poinformować, że wznawiamy obsługę biblioteczną w Kętrzynie, jednakże według specjalnych pandemicznych zasad.

Wypożyczenia:

Zamówienia należy wysyłać na e-mail: biblioteka@osw.edu.pl

W zamówieniu należy podać:

  • imię, nazwisko,
  • numer legitymacji studenckiej;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • prosimy również dopisać, że chodzi o Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie.

W zamówieniu należy podać poszukiwane pozycje lub w ostateczności tematykę publikacji. Prosimy o wyszukiwanie książek w katalogu on-line dostępnym ze strony uczelni katalog biblioteki OSW. Można zamówić też książki z księgozbioru olsztyńskiego – przywieziemy! Publikacje wyszukane przez bibliotekarza zostaną wpisane na konto czytelnika. Zamówienia będą realizowane w kolejności składania, może się zdarzyć, że zamówioną pozycję wypożyczy ktoś, kto złożył zamówienie wcześniej.

Istnieje możliwość wypożyczenia niezbędnych pozycji, mimo wykorzystania limitu wypożyczeń i przekroczenia terminu zwrotu.

Terminy składania zamówień i odbioru książek: Zamówienia można wysyłać od dnia 18 maja 2020 r., odbiór zamówień będzie możliwy w dniach 29 maja (piątek) i 9 czerwca (wtorek) w godzinach 11.00-13.00. W zamówieniu prosimy podać wybrany termin odbioru książek. Książki odbierane w dniu 29 maja należy zamówić najpóźniej do dnia 26 maja, książki odbierane 9 czerwca należy zamówić najpóźniej do dnia 4 czerwca.

Późniejsze terminy, o ile zajdzie taka potrzeba, będą podawane do wiadomości w sekretariacie Wydziału oraz na naszym profilu fb: facebook.com/biblioteka.osw.

Zwroty książek:

Zwrot książek jest możliwy od dnia 19 maja. Należy uzgodnić z sekretariatem Wydziału w Kętrzynie dzień i godzinę zwrotu poprzez kontakt telefoniczny (519-062-014).

Książki mogą być przyjmowane we wtorki i czwartki w godzinach 10.00-14.00.

Książki można też zwracać w dni przyjazdu bibliotekarzy: 29 maja i 9 czerwca, w godz. 11.00-13.00.

Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie następujących zasad:

Czytelnik powinien mieć zasłonięty nos i usta. W przypadku wejścia do budynku należy zdezynfekować ręce.

Książki powinny być w reklamówce. Studenci ostatnich roczników studiów rozliczający się z biblioteką obowiązani są także zostawić w reklamówce kartę biblioteczną.

Zwrot następuje przy wejściu do budynku, po pojawieniu się pracownika sekretariatu lub bibliotekarza. Należy pozostawić książki w reklamówce w miejscu wskazanym przez pracownika. Należy utrzymać dystans 2 m od pracownika i innych osób w pobliżu.

Należy stosować się do wytycznych pracownika sekretariatu lub bibliotekarza.

Zwrócone książki będą podlegać co najmniej 5-cio dniowej kwarantannie. Po tym czasie zostaną zdjęte z konta czytelnika podczas wizyt w Kętrzynie bibliotekarzy.

Książek nie można dezynfekować, ani naświetlać, gdyż mogą ulec zniszczeniu.

Uwaga studenci ostatnich roczników:

Osoby, które będą bronić się w lipcu, proszone są o zwrot książek w porozumieniu z sekretariatem najpóźniej do 4 czerwca (książki muszą przejść kwarantannę przed zdjęciem z konta czytelnika). Karty obiegowe biblioteka będzie rozliczać w porozumieniu z pracownikiem sekretariatu.

W razie wątpliwości i zapytań prosimy kontaktować się na e-mail: biblioteka@osw.olsztyn.pl oraz z sekretariatem w Kętrzynie.

Serdecznie pozdrawiamy Kętrzyńskich Studentów!

Pracownicy Biblioteki


 

Biblioteka oferuje dostęp do bogatego księgozbioru (ponad 65 tys. woluminów na Wydziałach Nauk Humanistyczno-Społecznych i Filii Wydziału Zamiejscowego oraz ok 85 tys. na Wydziale Nauk o Zdrowiu ), który obejmuje literaturę m.in. z zakresu:

ekonomii pedagogiki
informatyki socjologii
zarządzania psychologii
statystyki filozofii
ekonometrii prawa
medycyna
rehabilitacja
kosmetyka
kultura fizyczna
promocja zdrowia
filologia angielska

 

Zbiory Biblioteki katalogowane są za pomocą programu LIBRA (zakładka katalog biblioteczny).

Studenci z uczelni innej niż Olsztyńska Szkoła Wyższa mogą korzystać z księgozbioru w Czytelniach za okazaniem dokumentu tożsamości. Korzystanie z księgozbioru określa Regulamin Biblioteki .


Przegląd Wydawnictw Regionalnych „MojeTwojeNasze”  po raz ósmy.

Po raz ósmy w Bibliotece Wojewódzkiej odbył się przegląd wydawnictw regionalnych. Nie zabrakło też, jak co roku, Wydawnictwa Uczelnianego Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii. Gościem zaproszonym przez nas była Pani dr Małgorzata Gałęziowska, autorka książki “Toższamość organizacyjna mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach” wydana nakładem Wydawnictwa Uczelnianego WSIiE TWP w 2017 roku.

Fotorelacja Olsztyn24

 

 

 

 


Witaj w czytelni FRSE!

Czytelnia jest jednym z narzędzi Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, mającym na celu ułatwienie dostępu do wydawanych przez Fundację publikacji na temat edukacji w Unii Europejskiej.

Wśród publikacji i broszur znajdziecie takie tematy jak: edukacja pozaformalna, szkolnictwo wyższe, edukacja w UE, młodzież, edukacja dorosłych, przedsiębiorczość, edukacja językowa, czy technologie informacyjno-komunikacyjne

Z czytelni może korzystać każdy zainteresowany. Czytelnik może wyszukiwać i zamawiać interesujące go pozycje poprzez katalog online. W przypadku, gdy publikacja posiada wersję elektroniczną (PDF), użytkownik może ją pobrać bezpośrednio ze strony czytelni.

Zapraszamy do zapoznania się z zasobami Czytelni FRSE!

http://czytelnia.frse.org.pl/


Przypominamy o dostępie do baz Wirtualnej Biblioteki Nauki na wszystkich komputerach w Czytelniach!

WBN jest narzędziem badawczym, które umożliwia wszystkim polskim naukowcom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej.

To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.


Studenci niepełnosprawni w Bibliotece

W Czytelniach znajdują się stanowiska komputerowe przeznaczone dla osób niedowidzących i niewidomych.

Każde stanowisko wyposażone jest w:

  • komputer z dostępem do Internetu oraz programem powiększającym i udźwiękowiającym Supernova
  • urządzenie Auto-Lektor czytające dowolny tekst drukowany
  • kolorowy powiększalnik ekranowy Prisma PC
  • słuchawki

 

 


Tożsamość człowieka we współczesnym świecie

Coroczne Święto Wydziału Socjologii i Pedagogiki WSIiE TWP odbyło się 21 marca 2015 roku pod hasłem Człowiek – podmiot czy przedmiot? Z tej okazji w Bibliotece Głównej zorganizowaliśmy wystawę książek z naszych zbiorów poświęconych tożsamości człowieka.

 

 


„Kim będę w przyszłości”

Ile razy słyszeliśmy w dzieciństwie pytania: „Kim będziesz, jak dorośniesz, gdzie będziesz pracować, czym się będziesz zajmować?” Pamiętacie swoje odpowiedzi? Czym się inspirowaliście udzielając odpowiedzi? Czy pamiętacie, jak później zmieniały się Wasze zainteresowania i plany? A może jest ktoś, kto spełnił swoje marzenia z dzieciństwa?

Teraz my zadaliśmy to pytanie dzieciom z przedszkoli województwa warmińsko-mazurskiego. W kwietniu 2014 r. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP ogłosiła konkurs plastyczny pod tytułem „Kim będę w przyszłości?” Konkurs skierowany był do dzieci w wieku 5 – 6 lat. Odzew przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania – przysłano 381 prac!

W pierwszym etapie konkursu 4-osobowe jury powołane przez rektora wybrało 30 najciekawszych prac. Wybór nie był łatwy. Mali artyści wykazali się niesamowitą kreatywnością i pomysłowością co do swojej przyszłości, jak i formy opowiedzenia o niej.

Jury wzięło pod uwagę nie tylko walory artystyczne, ale też inwencję autorów w wyborze przyszłej ścieżki życiowej. W drugim etapie oddaliśmy głos w Państwa ręce, gdyż było to głosowanie internetowe.

Zwycięzcą został Miłosz Gorzelewski(lat 5) z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Ostródzie, na którego pracę oddano ponad 2 tys. głosów! Miłosz otrzymał nagrodę główną, czyli Tablet Edukacyjny.

Dodatkowo wyróżnionych zostało dziesięcioro dzieci.

Nagrody młodym zwycięzcom, 4 października, wręczył prorektor dr Stanisław Szmitka.

Dziękujemy opiekunom grup za zaangażowanie, ale przede wszystkim gratulujemy wszystkim dzieciom, które nadesłały swoje prace!

Konkurs realizowany był przez pracowników Biblioteki Głównej.

mgr Alicja Białkowska


Ogólnopolski Tydzień Tydzień Bibliotek

W Bibliotece WSIiE TWP w dniach 8-17 maja 2014 r. po raz jedenasty obchodzony był Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Z tej okazji zaprosiliśmy pracowników i studentów Uczelni do udziału w przygotowanych wydarzeniach:

Tydzień bez kar – każdy „zaległowicz” przetrzymujący książki w naszej Bibliotece mógł je w tym czasie oddać – bez obawy o to, że naliczona mu będzie regulaminowa kara.

Podziękowania dla Darczyńców Biblioteki – Tydzień Bibliotek to okazja, aby szczególnie podziękować naszym Darczyńcom za ofiarowane zbiory. Byli to: dr Adriania S. Bartnik, Jolanta Derlecka, dr Maria Dobkowska, dr hab. Bożena Domagała, mgr Anna Drażba, mgr Bożena Duda, dr Małgorzata Gałęziowska, dr hab. Lucyna Hurło, dr Dariusz Jurczak, prof. dr hab. Elżbieta Kaczyńska, dr Monika Kośko, mgr Piotr Krzyżanowski, dr Krystyna Kutiak-Zakrzewska, prof. dr hab. Aleksander Łuczak, dr Teresa Malec, prof. dr hab. Eugenia Malewska, prof. dr hab. Janusz Małłek, Janusz Meissner, mgr Elżbieta Mudrak, prof. dr hab. Wiesław Mysłek, dr Aldona Orłowska, prof. dr hab. Tadeusz Pilch, dr Anna Prusik, dr hab. Adam Sosnowski, dr Anna Strzelecka-Ristow, dr Marcin Sułkiewicz, Agnieszka Szandrowskiej-Pykało, dr Joanna Szkatuła. Wręczyliśmy Im specjalnie przygotowane dyplomy.

Wystawa książek – przygotowana w Czytelni w odpowiedzi na jedno z często zadawanych w Bibliotece pytań: „Nie pamiętam jaki miała tytuł, ale była niebieska”. Tylko dla osób z poczuciem humoru.

Szkolenia z obsługi bazy Elsevier i Inforlex – Baza Elsevier to jedna z największych baz pełnotekstowych czasopism obcojęzycznych, wciąż za mało wykorzystywana, a tak interesująca! Inforlex to baza wiedzy z podatków, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń przeznaczona dla wszystkich księgowych, kadrowych i kadry zarządzającej. Można z nich korzystać w Czytelni WSIiE TWP.

mgr Małgorzata Dumkiewicz

 


Wystawa w Bibliotece WSIiE TWP

Rok 2014 ogłoszony został Rokiem Oskara Kolberga, zasłużonego dla kultury i tradycji polskiej etnografa, dlatego też 1 marca 2014 w Bibliotece WSIiE TWP można było obejrzeć wystawę biograficzną “Oskar Kolberg (1814-1890) – folklorysta, etnograf, kompozytor”. Wystawa wpisana była w obchody V Święta Wydziału Socjologii i Pedagogiki.

Z tej okazji w Czytelni odbyły się również warsztaty plastyczne „Wycinanka ludowa w kulturze współczesnej” przeprowadzone przez Pana doktora Romana Sokulskiego.

Źródło: www.Olsztyn24.com


Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP na Przeglądzie Wydawnictw Regionalnych „Moje – Twoje – Nasze” (19 września 2014 r.)

Już po raz szósty w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, odbył się Przegląd Wydawnictw Regionalnych „Moje – Twoje – Nasze”.
Wszyscy zainteresowani mogli tego dnia nie tylko zapoznać się z działalnością oficyn wydawniczych Warmii i Mazur, ale także wziąć udział w spotkaniach autorskich, panelach dyskusyjnych, wystawach i licznych warsztatach zorganizowanych przez pracowników WBP.
Tradycyjnie i my uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu promując nasze najnowsze publikacje. Wydawnictwo Uczelniane tym razem zaprezentowało m. in. książkę „Rodzina i jej alternatywne formy w poglądach młodych Polaków” dr Anny Prusik oraz pracę zbiorową „Zagubione człowieczeństwo”.
Dziękujemy za zaproszenie!
Szerzej o przeglądzie wydawnictw możecie Państwo przeczytać na Olsztyn24: www.olsztyn24.com/news/24103-przeglad-wydawnictw-regionalnych-zorganizowala-wojewodzka-biblioteka-publiczna.html

Polecane strony