Bankowość i ubezpieczenia SP

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu bankowości oraz ubezpieczeń,  pracujących w : bankach,  zakładach ubezpieczeń i  instytucjach współpracujących.

Słuchacz po ukończeniu studiów dysponował będzie wiedzą i umiejętnościami na temat: nowoczesnej bankowości, specyfiku rynku ubezpieczeń a także produktów oferowanych przez obydwa sektory finansowe. Będzie dysponował wiedzą z zakresu prawa bankowego i ubezpieczeniowego oraz marketingu bankowego i ubezpieczeniowego, ponadto nabędzie umiejętności racjonalnego pozyskiwania i inwestowania środków finansowych, opracowywania strategii marketingowych oraz zarządzania ryzykiem z wykorzystywaniem instrumentów finansowych.

Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte na tych studiach pozwolą na podjęcie pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, wydziałach finansowych różnego rodzaju przedsiębiorstw oraz w administracji samorządowej.

Program studiów

  1. Operacje bankowe
  2. Prawo bankowe i ubezpieczeniowe
  3. Bankowość detaliczna
  4. Ubezpieczenia gospodarcze
  5. Instytucje ubezpieczeniowe
  6. Bankowość elektroniczna
  7. zarządzanie sprzedażą produktów bankowych i ubezpieczeń
  8. Marketing bankowy i w ubezpieczeniach
  9. Ryzyko bankowe i w ubezpieczeniach
  10. Doradztwo bankowe i w ubezpieczeniach
Polecane strony