Aspekty prawne zawodu neurologopedy

Program szkolenia:

 • Podstawy prawne pracy z osobami z zaburzeniami komunikacji werbalnej
 • Status zawodowy logopedy
 • Rodzaje umów i prawne możliwości współpracy
 • Prawne możliwości rozwoju logopedy
 • Regulacje prawne dot. specjalizacji w dziedzinie neurologopedii w resorcie ochrony zdrowia.
 • Logopeda: zawód czy specjalizacja
 • Prawne regulacje diagnozy logopedycznej
 • Logopeda-diagnosta w ujęciu prawnym
 • Logopeda w systemie oświaty – akty prawne
 • Opinia prawna dot. czasu pracy i pensum logopedy zatrudnionego w resorcie oświaty.
 • Akty prawne regulujące pracę logopedy w resorcie ochrony zdrowia
 • Założenie działalności gospodarczej
 • Prowadzenie kasy fiskalnej.
 • Logopeda biegłym sądowym
 • Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce
 • Wykonywanie zawodu logopedy za granicą – ratyfikowanie dyplomu

Odbiorcy szkolenia: logopedzi, neurologopedzi, terapeuci, rodzice, opiekunowie i sami Pacjenci

Informacje dodatkowe: Szkolenie wzbogacone jest autorskimi materiałami multimedialnymi – filmy, zdjęcia, pokazy. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Termin szkolenia: zostanie ustalony po zebraniu grupy.
Cena: 370 zł
Czas trwania: 10 h

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na na adres:

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
ul. Jagiellońska 59
10-283 Olsztyn
z dopiskiem: Dziekanat

lub zeskanowany na adres e-mail: dziekant@wsiie.olsztyn.pl

formularz zgłoszeniowy-szkolenie