Analiza wybranych zagadnień mikro i makroekonomicznych wpływających na funkcjonowanie innowacyjnych przedsiębiorstw


Nakładem Wydawnictwa „Straż Bałtyku” (Kaliningrad Rosja) ukazała się Monografia autorstwa naszych wykładowców dr Stanisława Szmitka i dr Roberta Dmuchowskiego „Analiza wybranych zagadnień mikro i makroekonomicznych wpływających na funkcjonowanie innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Monografia jest rezultatem uczestnictwa w/w wykładowców z Katedry Ekonomii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej (OSW) w Międzynarodowym Projekcie Badawczym Administracji Państwowej i Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnej, który odbywa się na terenie województwa warmińsko – mazurskiego Rzeczypospolitej Polskiej i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Projekt jest realizowany w latach 2020-2023.

W recenzji sporządzonej przez jednego z recenzentów w/w monografii możemy przeczytać:

„W warunkach przemian globalizacyjnych, procesów integracyjnych, zmian w kształtowaniu się stosunków rynkowych, pokonywania skutków kryzysu finansowego gospodarki krajów wymagają zmian o charakterze systemowym. Sukces związany ze zwiększaniem konkurencyjności biznesu kształtującego innowacyjną gospodarkę jest uwarunkowany wprowadzeniem najnowszych technologii zarządzania. Obecnie w warunkach złożonych systemów gospodarczych i stosunków ekonomicznych charakteryzujących gospodarkę rynkową kwestia innowacji staje się niezwykle istotna. W związku z tym temat przedstawionej do recenzji monografii jest aktualny, a poruszane w niej zagadnienia niewątpliwie zasługują na uwagę. ”.

Gratulujemy Autorom!