ANALIZA TRENDÓW I TWORZENIE MODELI BIZNESOWYCH PRZYSZŁOŚCI

 

Opis studiów. Analiza trendów i tworzenie modeli biznesowych przyszłości to studia podyplomowe, których zadaniem jest kształcenie w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z projektowaniem produktów i usług z wykorzystaniem trendów. Studia łączą analizę trendów z tworzeniem nowoczesnych modeli biznesowych. Celem studiów podyplomowych jest wykształcenie umiejętności zarządzania zmianą z wykorzystaniem trendów oraz zastosowania metod projektowych do wdrażania innowacyjnych produktów i usług.

Kształcenie na studiach podyplomowych Analiza trendów i tworzenie modeli biznesowych przyszłości będzie realizowane za pomocą metod projektowych. Zajęcia będą miały charakter praktyczny i warsztatowy. Uczestnicy będą pracować w zespołach projektowych i z wykorzystaniem metod oraz narzędzi projektanckich. Kształcenie będzie przebiegać zgodnie z procesem projektowania usług, od etapu badawczego, do fazy opracowania strategii implementacji rozwiązań.

Integralnym elementem kształcenia będzie praca z interesariuszami zewnętrznymi. Studenci będą pracować nad przygotowaniem konkretnych rozwiązań dla konkretnych firm i instytucji. Proces edukacyjny będzie odbywał się we współpracy z interesariuszami i pod nadzorem opiekunów projektów.

Zadaniem studiów podyplomowych Analiza trendów i kształcenie modeli biznesowych przyszłości jest również kształcenie w zakresie kompetencji kluczowych. W trakcje procesu kształcenia studenci zdobędą kompetencje w obszarze aktywnego uczenia się, rozwiązywania złożonych problemów, krytycznego i analitycznego myślenia, pracy zespołowej, kreatywności, tworzenia idei, wnioskowania oraz elastyczności.

Studia podyplomowe Analiza trendów i tworzenie modeli biznesowych przyszłości są skierowane do zespołów i osób, które w pracy zawodowej zajmują się zarządzaniem zmianą, wprowadzaniem innowacji, przygotowywaniem strategii rozwoju oraz tworzeniem produktów i usług. Uczestnikami studiów podyplomowych mogą zostać projektanci produktów i usług, analitycy, managerowie, pracownicy działów obsługi klienta, specjaliści biznesowi, pracownicy administracji, specjaliści w zakresie marketingu i komunikacji oraz pracownicy działów r&d.

Czas trwania. Studia mają charakter dwusemestralny, a cykl kształcenia obejmuje ok 200 godzin (30 pkt. ECTS).

Organizacja studiów. Studia podyplomowe trwają jeden rok, obejmują 12-14 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele. Zjazdy odbywają się dwa razy w miesiącu. Studia realizowane są stacjonarnie.

Warunki zaliczenia. Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie zespołowego projektu, przedstawienie go w formie raportu projektowego oraz obrona raportu przed komisją egzaminacyjną.

Rekrutacja.  Rekrutacja na studia podyplomowe Analiza trendów i tworzenie modeli biznesowych przyszłości wymaga dostarczenia następujących dokumentów:

  • Podania o przyjęcia na studia,
  • Kserokopii dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia – oryginał do wglądu,
  • Kserokopii dowodu osobistego – oryginał do wglądu),
  • Dwóch aktualnych, podpisanych zdjęć,
  • Potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 50 zł

Program zajęć (założenia).

OBSZAR ZAKRES PROBLEMOWY PRZEDMIOTY (przykładowe)
Badawczy Badania etnograficzne,

Badania użytkowników,

Analiza procesów,

Analiza strategiczna,

Psychologia społeczna,

Analiza kontekstowa,

Proces projektowy.

1.       Zarządzanie procesem projektowym,

 

2.       Wprowadzenie do analizy

trendów, analiza strategiczna

 

3.       Etnografia i badania jakościowe a

badania użytkowników,

 

4.       Psychologiczne aspekty pracy z biznesem- mentoring biznesowy,

 

Analityczny Skanowanie/ wyszukiwanie informacji i danych,

Analiza danych,

Narzędzia w analizie trendów,

Synteza danych,

Mapowanie danych,

Prezentacja danych/Storytelling danych,

Futures thinking,

Przygotowanie scenariuszy rozwoju.

5.       Dane i ich wykorzystanie w procesie projektowym: storytelling danych

 

6.       Praktyczna analiza trendów,

 

7.       Future thinking – Tworzenie scenariuszy rozwoju

 

8.       Mapowanie kodu kulturowego

 

Kreacyjny Działania kreatywne,

Metody i narzędzia kreatywne,

Zabawy kreatywne.

9.       Warsztat kreatywny
Wdrożeniowy Zarządzanie zmianą w firmach i przedsiębiorstwach,

Modele biznesowe,

Prototypowanie,

Testowanie prototypów,

Analiza finansowa,

Zarządzanie projektami,

Analiza ryzyk,

Marketing,

Implementacja rozwiązań.

10.   Zarządzanie innowacją/designem w firmach

 

11.   Modele biznesowe

 

 

12.   Prototypowanie: Ścieżka klienta i service blueprint, testowanie.

 

13.   Opłacalność finansowa przedsięwzięcia,

 

14.   Marketing

 

15.   Skuteczna komunikacja i budowanie relacji biznesowych

 

 

Polecane strony