Rekrutacja 21/22

 Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmian w planie z przyczyn niezależnych od Działu Planowania. 


WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

 

ZASTĘPSTWO ZA DR EWĘ SZERSZEŃ DO ODWOŁANIA PEŁNIĆ BĘDZIE DR JAN CHOJNOWSKI 

Administracja semestr I

 Administracja I i II stopnia

 

NA 2 -GIM ROKU SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU EKONOMIA  ZASTĘPSTWO ZA DR EWĘ SZERSZEŃ DO ODWOŁANIA PEŁNIĆ BĘDZIE DR STANISŁAW SZMITKA

Ekonomia semestr I

Ekonomia I stopnia 

Ekonomia II stopnia 

Filologia Angielska semestr I

Zajęcia z dr hab. Ewą Kujawską – Lis odbywać się będą w sali 120 w budynku przy ul.Bydgoskiej 33, wszystkie pozostałe planowane są w budynku przy ul.Jagiellońskiej 59

Filologia angielska 

Filologia Angielska MOODLE

 

Pedagogika

Pedagogika I stopnia 

Pedagogika II stopnia

MOODLE 

Pedagogika I stopnia MOODLE

 

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU:

STUDIA NIESTACJONARNE

KOSMETOLOGIA:

2.10, 3.10, 16.10, 17.10, 30.10, 31.10, 20.11, 21.11, 4.12, 5.12, 18.12, 19.12, 22.01, 23.01, 5.02, 6.02

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

2.10, 3.10, 16.10, 17.10, 30.10,31.10 ,20.11, 21.11, 4.12, 5.1218.12, 19.12, 22.01, 23.01

FIZJOTERAPIA JM I II STOPNIA:

2.10, 3.10, 8.10, 9.10, 10.10, 16.10., 17.10, 23.10, 24.10., 30.10, 31.10, 6.11, 7.11, 20.11, 21.11, 27.11, 28.11 , 4.12, 5.12, 11.12, 12.12, 18.12, 19.12, 15.01

 


WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

STUDIA STACJONARNE

FIZJOTERAPIA:

I rok FIZJOTERAPIA

II rok FIZJOTERAPIA

III rok FIZJOTERAPIA

IV rok FIZJOTERAPIA

V ROK FIZJOTERAPIA

KOSMETOLOGIA:

I rok KOSMETOLOGIA

II rok KOSMETOLOGIA

III rok KOSMETOLOGIA

 

 

 

 


WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KĘTRZYNIE

ZASTĘPSTWO ZA DR EWĘ SZERSZEŃ DO ODWOŁANIA PEŁNIĆ BĘDZIE DR JAN CHOJNOWSKI 

Pedagogika I stopnia semestr I

 Pedagogika I stopnia 

Pedagogika  MOODLE

Administracja semestr I

 Administracja I i II stopień 

Ekonomia I semestr

 Ekonomia I stopnia 

 


 

 

Polecane strony