Administrowanie sieciami komputerowymi CISCO SP

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów posiadających podstawową wiedzę na temat sieci komputerowych, zamierzających rozwijać swoje kwalifikacje i uzyskać międzynarodowy certyfikat profesjonalnego administratora sieci komputerowych CISCO CCNA.

Przygotowują słuchaczy do uzyskania certyfikatu CISCO CCNA. Realizowane są zgodnie z programem ustanowionym przez CISCO. Kończą się uzyskaniem Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectwa ukończenia kursu zgodnie z programem CISCO. Absolwent studiów może przystąpić do egzaminów celem uzyskania certyfikatu CCNA w dowolnym centrum egzaminacyjnym CISCO. Egzamin ten nie jest elementem studiów.

Program studiów

Studia realizowane są zgodnie z programem zalecanym przez CISCO zakładającym realizację następujących zagadnień, których opanowanie jest konieczne do zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu CCNA.

  1. Podstawowe pojęcia i technologie w dziedzinie sieci komputerowych: modele ISO/OSI i TCP/IP, protokoły Ethernet i adresacja IP, wprowadzenie do IOS i CLI, konfiguracja routerów i przełączników, konfiguracja i testowanie sieci IP.
  2. Protokoły i koncepcje routingu: routing statyczny, protokoły wektora odległości: RIP v1 oraz RIP v2, projektowanie sieci, maski o stałej lub zmiennej długości (VLSM), routing bezklasowy (CIDR), protokoły stanu łącza OSPF, protokoły hybrydowe EIGRP.
  3. Przełączanie w sieciach LAN i sieci bezprzewodowe: wirtualne sieci lokalne (VLAN), protokół VTP i STP, routing pomiędzy VLAN-ami, zabezpieczania bezprzewodowej komunikacji sieciowej.
  4. Sieci WAN: technologie sieci rozległych (WAN), protokoły PPP, Frame Relay, bezpieczeństwo sieci, listy dostępu (ACL), DHCP i NAT, diagnostyka błędów w sieciach WAN.
Polecane strony