Administracja publiczna SP

Studia są adresowane do pracowników urzędów administracji publicznej różnego szczebla i wszystkich służb publicznych, osób na stanowiskach kierowniczych oraz zamierzających wzbogacić dotychczasową wiedzę zawodową, a także osób zamierzających ubiegać się o pracę na różnych stanowiskach w instytucjach administracji publicznej.

Program kształcenia został ukierunkowany na umożliwienie absolwentom wyższych uczelni nabycie niezbędnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania i roli administracji publicznej różnych szczebli w Polsce w świetle uwarunkowań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

Absolwenci studiów są wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do zaangażowanego uczestnictwa w lokalnym życiu gospodarczym, społecznym i politycznym. Mogą uzyskać zatrudnienie w organizacjach non profit, w firmach działających na rynku zamówień publicznych, w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich, samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwach powiatowych i jednostkach organizacyjnych urzędów gmin.

Przedmioty (m.in.):

 • Socjologiczne koncepcje administrowania
 • Zarządzanie mieniem publicznym
 • Socjologia organizacji
 • Administracja państwowa i samorządowa
 • Społeczno–ekonomiczne warunki funkcjonowania sektora publicznego
 • Integracja europejska – prawo i instytucje europejskie
 • Współpraca zagraniczna samorządów
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Zarządzanie i organizowanie kapitału społecznego
 • socjologia społeczności lokalnych i regionalnych
 • Postępowanie administracyjne
 • Dokumenty urzędowe
Polecane strony