REKRUTACJA 2016/2017

 

OFERTA KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

  

NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) STUDENCI WYBIERAJĄ SPECJALNOŚĆ NA I ROKU STUDIÓW.

 


 

 

 

Wydział Nauk Społecznych

 

Kierunki kształcenia

 

Studia pierwszego stopnia (trzyletnie licencjackie)

 

Ekonomia

Bezpieczeństwo Narodowe

Pedagogika

Socjologia

 

Studia drugiego stopnia (dwuletnie magisterskie)

 

Ekonomia

Pedagogika

Socjologia