REKRUTACJA 2016/2017

 

OFERTA KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

  

NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) STUDENCI WYBIERAJĄ SPECJALNOŚĆ NA I ROKU STUDIÓW.