Rekrutacja krok po kroku

Szanowny Kandydacie na studia !

 

Jeżeli wybrałeś studia w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (Wydział Socjologii i Pedagogiki, Wydział Informatyki i Ekonomii) bądź w Kętrzynie (Wydział Zamiejscowy), to:

 

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 1. Zarejestruj się na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://rekrutacja.wsiie.olsztyn.pl (nieobowiązkowe).
 2. Dokonaj opłat (na poczcie lub w banku) na nr konta: 41 1240 5598 1111 0000 5034 6507:
  • wpisowej w wysokości 170 zł (110 zł – dotyczy Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie)
  • za indeks w wysokości 4 zł
  • za legitymację studencką w wysokości 17 zł
 3. Zgłoś się do Dziekanatu (Olsztyn, ul. Jagiellońska 59, p. 104; Kętrzyn, ul. Asnyka 10, p. 16) z kompletem wymaganych dokumentów:
  • podanie o przyjęcie na studia (formularz rekrutacyjny dostępny Zapoczątkowuje pobieranie plikuna stronie www Uczelni oraz w Dziekanacie),
  • świadectwo dojrzałości w oryginale oraz czytelna kserokopia,
  • świadectwo ukończenia szkoły w oryginale oraz czytelna kserokopia,
  • dowód osobisty oraz czytelna kserokopia,
  • dwa aktualne, podpisane zdjęcia o wymiarach 37x52 mm zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 
  • potwierdzenie wniesionych opłat.
 4. Podczas składania dokumentów zapoznaj się z treścią podpisywanej umowy określającej warunki odpłatności za studia.

studia drugiego stopnia (magisterskie)

 1. Zarejestruj się na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://rekrutacja.wsiie.olsztyn.pl (nieobowiązkowe).
 2. Dokonaj opłat (na poczcie lub w banku) na nr konta: 41 1240 5598 1111 0000 5034 6507:
  • wpisowej w wysokości 170 zł 
  • za indeks w wysokości 4 zł
  • za legitymację studencką w wysokości 17 zł

Absolwenci WSIiE TWP w Olsztynie nie wnoszą opłaty wpisowej. Dokonują opłaty za indeks i za legitymację studencką (jeżeli jej nie otrzymali na studiach pierwszego stopnia).

 

 1. Zgłoś się do Dziekanatu (p. 104) z kompletem wymaganych dokumentów:
  • podanie o przyjęcie na studia (formularz rekrutacyjny dostępny Zapoczątkowuje pobieranie plikuna stronie www Uczelni oraz w Dziekanacie),
  • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jego odpis wystawiony przez uczelnię wraz z suplementem oraz czytelne kserokopie,
  • świadectwo dojrzałości w oryginale oraz czytelna kserokopia,
  • świadectwo ukończenia szkoły w oryginale oraz czytelna kserokopia,
  • dowód osobisty oraz czytelna kserokopia,
  • dwa aktualne, podpisane zdjęcia o wymiarach 37x52 mm zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 
  • potwierdzenie wniesionych opłat
 2. Podczas składania dokumentów zapoznaj się z treścią podpisywanej umowy określającej warunki odpłatności za studia.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 

 

 • Wydział Socjologii i Pedagogiki Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknie


 • Wydział Informatyki i Ekonomii Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknie


 • Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknie