Plany zajęć, Dyżury i konsultacje

Dyżury i konsultacje, plan zajęć

 

W poniższych tabelach przedstawiono schemat logowania się na stronę planów.

 

Aktualizacja loginów studentów na dzień 2016-11-25- godz 08:25

STUDENCI

Janusz Kowlski
Pesel: 12324725132
Nr indeksu: 98462

Login:

JanKow132

3 litery imienia + 3 litery nazwiska + 3 ostatnie cyfry peselu

Hasło:

p98462251

Cały numer indeksu(przy studiach podyplomowych dopisujemy literę "p" przed numerem indeksu) + siódma, ósma i dziewiąta cyfra peselu

  • Gospodarowanie zasobami ludzkimi Mu-Ek B4* - studenci realizujący studia w roku akademickim 2015/2016 na WZ
  • Socjologia administracji i bezpieczeństwa publicznego Mu-Soc B2* - studenci realizujący studia w roku akademickim 2015/2016 na WZ
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną Mu-Ped B2* - studenci realizujący studia w roku akademickim 2015/2016 na WZ
  • Pedagogika wczesnoszkolna Mu-Ped B4* - studenci realizujący studia w roku akademickim 2015/2016 na WZ
  • Wczesna edukacja z kształceniem integracyjnym Mu-Ped B5* - studenci realizujący studia w roku akademickim 2015/2016 na WZ

 

Kadra dydaktyczna po wysłaniu wiadomości na poniższy adres e-mail otrzymuje login.

 

W razie problemów prosimy o kontakt e-mail: asi@wsiie.olsztyn.pl

lub pod nr tel 519-062-015 w godzinach 8:00 - 16:00 (wtorek-sobota).

 

W razie braku planów proszę o kontakt z działem planowania monika.szubert@wsiie.olsztyn.pl

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieSTRONA PLANU

 

 Legenda nazw kierunków i specjalności

w roku akademickim 2016/2017

 

rok studiów

poziom

kierunek studiów

specjalność

symbol

Wydział

 

 

III

studia pierwszego stopnia

Bezpieczeństwo Narodowe

Bezpieczeństwo obszarów przygranicznych

BN C

Wydział Nauk Społecznych

II

studia pierwszego stopnia

Bezpieczeństwo Narodowe

Zarządzanie kryzysowe

BN E

Wydział Nauk Społecznych

I

studia pierwszego stopnia

Bezpieczeństwo Narodowe

-

BN G

Wydział Nauk Społecznych

III

studia pierwszego stopnia

Ekonomia

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Ek C

Wydział Nauk Społecznych

II

studia pierwszego stopnia

Ekonomia

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Ek E

Wydział Nauk Społecznych

I

studia pierwszego stopnia

Ekonomia

-

Ek G

Wydział Nauk Społecznych

III

studia pierwszego stopnia

Administracja

Administracja publiczna

Adm C

Wydział Zamiejscowy

w Kętrzynie

II

studia pierwszego stopnia

Administracja

Administracja publiczna

Adm E

Wydział Zamiejscowy

w Kętrzynie

I

studia pierwszego stopnia

Administracja

-

Adm G

Wydział Zamiejscowy

w Kętrzynie

III

studia pierwszego stopnia

Ekonomia

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

K Ek C

Wydział Zamiejscowy

w Kętrzynie

II

studia pierwszego stopnia

Ekonomia

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

K Ek E

Wydział Zamiejscowy

w Kętrzynie

 

I

studia pierwszego stopnia

Ekonomia

-

K Ek G

Wydział Zamiejscowy

w Kętrzynie

III

studia pierwszego stopnia

Pedagogika

Pedagogika resocjalizacyjna

K Ped C

Wydział Zamiejscowy

w Kętrzynie

II

studia pierwszego stopnia

Pedagogika

Pedagogika resocjalizacyjna

K Ped E2

Wydział Zamiejscowy

w Kętrzynie

II

studia pierwszego stopnia

Pedagogika

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

K Ped E4

Wydział Zamiejscowy

w Kętrzynie

I

studia pierwszego stopnia

Pedagogika

-

K Ped G

Wydział Zamiejscowy

w Kętrzynie

II

studia drugiego stopnia

Ekonomia

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Mu-Ek B3

Wydział Nauk Społecznych

II

studia drugiego stopnia

Ekonomia

Gospodarowanie zasobami ludzkimi

Mu-Ek B4

Wydział Nauk Społecznych

II

studia drugiego stopnia

Ekonomia

Gospodarowanie zasobami ludzkimi

(studenci realizujący zajęcia w roku ak.2015/2016 na WZ)

Mu-Ek B4*

Wydział Nauk Społecznych

I

studia drugiego stopnia

Ekonomia

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Mu-Ek C3

Wydział Nauk Społecznych

I

studia drugiego stopnia

Ekonomia

Gospodarowanie zasobami ludzkimi

Mu-Ek C4

Wydział Nauk Społecznych

II

studia drugiego stopnia

Pedagogika

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Mu-Ped B2

Wydział Nauk Społecznych

II

studia drugiego stopnia

Pedagogika

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

(studenci realizujący zajęcia w roku ak.2015/2016 na WZ)

Mu-Ped B2*

Wydział Nauk Społecznych

II

studia drugiego stopnia

Pedagogika

Pedagogika wczesnoszkolna

Mu-Ped B4

Wydział Nauk Społecznych

II

studia drugiego stopnia

Pedagogika

Pedagogika wczesnoszkolna

(studenci realizujący zajęcia w roku ak.2015/2016 na WZ)

Mu-Ped B4*

Wydział Nauk Społecznych

II

studia drugiego stopnia

Pedagogika

Wczesna edukacja z kształceniem integracyjnym

Mu-Ped B5

Wydział Nauk Społecznych

II

studia drugiego stopnia

Pedagogika

Wczesna edukacja z kształceniem integracyjnym

(studenci realizujący zajęcia w roku ak.2015/2016 na WZ)

Mu-Ped B5*

Wydział Nauk Społecznych

I

studia drugiego stopnia

Pedagogika

Resocjalizacja z elementami kryminologii

Mu-Ped C6

Wydział Nauk Społecznych

I

studia drugiego stopnia

Pedagogika

Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych

Mu-Ped C7

Wydział Nauk Społecznych

I

studia drugiego stopnia

Pedagogika

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapia pedagogiczną

Mu-Ped C8

Wydział Nauk Społecznych

II

studia drugiego stopnia

Socjologia

Socjologia administracji i bezpieczeństwa publicznego

Mu-Soc B2

Wydział Nauk Społecznych

II

studia drugiego stopnia

Socjologia

Socjologia administracji i bezpieczeństwa publicznego

(studenci realizujący zajęcia w roku ak.2015/2016 na WZ)

Mu-Soc B2*

Wydział Nauk Społecznych

I

studia drugiego stopnia

Socjologia

Socjologia administracji i bezpieczeństwa publicznego

Mu-Soc C2

Wydział Nauk Społecznych

I

studia drugiego stopnia

Socjologia

Kapitał ludzki z elementami coachingu

Mu-Soc C4

Wydział Nauk Społecznych

III

studia pierwszego stopnia

Pedagogika

Pedagogika opiekuńcza

Ped C3

Wydział Nauk Społecznych

III

studia pierwszego stopnia

Pedagogika

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Ped C4

Wydział Nauk Społecznych

II

studia pierwszego stopnia

Pedagogika

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Ped E4

Wydział Nauk Społecznych

II

studia pierwszego stopnia

Pedagogika

Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią

Ped E5

Wydział Nauk Społecznych

I

studia pierwszego stopnia

Pedagogika

-

Ped G

Wydział Nauk Społecznych

III

studia pierwszego stopnia

Socjologia

Socjologia organizacji i zarządzania

Soc C2

Wydział Nauk Społecznych

II

studia pierwszego stopnia

Socjologia

Socjologia administracji publicznej

Soc E1

Wydział Nauk Społecznych

II

studia pierwszego stopnia

Socjologia

Socjologia organizacji i zarządzania

Soc E2

Wydział Nauk Społecznych

x