Informatyka

Rodzaj studiów:
inżynierskie  – 7 semestrów

Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Język realizowanych studiów: polski
Profil praktyczny
Czesne i pozostałe opłaty
Warunki rekrutacji

Dlaczego warto zostać informatykiem?

1)    Inżynier informatyk to zawód przyszłości!
2)    Inżyniera informatyka potrzebują wszyscy!
3)    Inżynier informatyk dobrze zarabia!

Studia trwają 7 semestrów. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota, niedziela).  Studia nie wymagają złożenia pracy dyplomowej. Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego oraz zdobycia zaliczenia na ocenę ze wszystkich przedmiotów.

1)    Bardzo konkurencyjne czesne!
2)    Program kształcenia!
3)    Zajęcia wyrównawcze!
4)    Zapewnione jakość kształcenia!
5)    Oferowane specjalności!
6)    Kadra nauczająca!
7)    Certyfikaty!
8)    Baza laboratoryjna!
9)    Dostęp do licencjonowanego oprogramowania!
10)  Nowoczesne narzędzia nauczania!


 Bazy i hurtownie danych


Absolwent przygotowany będzie do pracy na stanowiskach:

  • projektanta systemów bazodanowych włącznie z hurtowniami danych,
  • projektanta systemów analitycznych klasy BUSINESS INTELLIGENCE,
  • programisty systemów bazodanowych,
  • administratora baz danych i hurtowni danych, analityka danych.

Absolwent znając budowę baz i hurtowni danych, programowanie baz danych, posługując się sprawnie językiem SQL (strukturalny język zapytań) oraz systemami  klasy BUSINESS INTELLIGENCE jest przygotowany do:

  • projektowania baz danych,
  • integrowania baz danych z wykorzystaniem technologii hurtowni danych,
  • budowy bazy danych i przygotowania oprogramowania współpracującego z bazą danych,
  • budowy rozwiązań informatycznych wspierających procesy decyzyjne z wykorzystaniem systemów BUSINESS INTELLIGENCE,
  • administrowania systemami bazodanowymi.

Programowanie aplikacji internetowych


Absolwent przygotowany będzie do pracy na stanowiskach: programisty aplikacji internetowych, programisty .NET, programisty C++, JAVA, C#, programisty i administratora baz danych (SQLServer, mySQL), programisty aplikacji mobilnych, grafika komputerowego, front developera, webmastera, projektanta interfejsów użytkownika inżyniera wsparcia aplikacji, administratora serwerów i aplikacji internetowych, administratora bazy danych, itp.

Absolwent, na podstawie znajomości zagadnień związanych programowaniem aplikacji współpracujących z bazami danych oraz przetwarzaniem obrazu i dźwięku jak również nowoczesnych przewodowych i bezprzewodowych technologii sieciowych, jest przygotowany do: projektowania i programowania aplikacji internetowych, administrowania serwerami stron WWW, budowy i administrowania bazami danych oraz wdrażania i administrowania usługami internetowymi. W swojej pracy potrafi wykorzystać najnowsze, wysoko zaawansowane technologie informatyczne służące tworzeniu projektów dla różnych mediów, posiadając wiedzę i umiejętności nie tylko techniczne, ale również znając pod-stawy kompozycji obrazu.


Administrowanie sieciami komputerowymi


Absolwent przygotowany będzie do pracy na stanowiskach: administratora sieci komputerowej (szczególnie CISCO), administratora systemu Windows, administratora systemu Linux, administratora systemów bezpieczeństwa, analityka IT ds. ryzyka i bezpieczeństwa, audytora IT, itp.

 

Polecane strony