OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZAREKRUTACJA

FOR FOREIGNERS/IN ENGLISH: admission2@vistula.edu.pl

IN POLISH: osw@osw.edu.pl

tel. 89 534 71 53 wew. 33
kom. 519 062 013


10-283 Olsztyn,
ul. Jagiellońska 59

e-mail: biurorektora@osw.edu.pl

tel. 89 534 71 53

NIP:739-27-85-659
REGON:510613630


Rachunek bankowy:

Bank Gospodarstwa Krajowego

73 1130 1189 0025 0161 5620 0003


“Social & learning spaces”


W dniu 20 kwietnia 2021 r. dr Roman Sokulski, wykładowcza Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, uczestniczył w spotkaniu online zorganizowanym przez EAPRIL (The European Association for Practitioner Research on Improving Learning) w ramach Cloud 4 Zoom Cafe (spotkania platformy tematycznej zajmującej się innowacjami w edukacji – Edukacja 4.0). Tematem spotkania w języku angielskim było “Social & learning spaces”.

Z tm jakże ciekawym w obecnych czasach tematem można zapoznać się dzięki udostępnionemu poniżej nagraniu. Czytaj więcej

Godziny otwarcia dziekanatów i biblioteki!

Zjazd 15-16.05.2021 r.
(Prosimy sprawdzać zmiany na bieżąco)

DZIEKANATY

WNoZ – sobota 8:00 – 15:00
WNHS – sobota 8:00 – 15:00
FWZ – sobota 8:00 – 15:00

BIBLIOTEKI

WNoZ – niedziela 9:00 – 13:00
WNHS – sobota 9:00 – 15:00 (przerwa techniczna 12.00-13.00)
FWZ – sobota 09.15-13.00

Narodowy Spis 2021


Banner informacyjny o Narodowym Spisie Powszechnym, osoby na niebieskim tle, napis “wejdź na spis.gov.pl i spisz się! Spis trwa od 1 kwietnia”,

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Ponieważ jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Czytaj więcej

Studenci Administracji z międzynarodowymi nagrodami!


V Międzynarodowa studencka naukowo-praktyczna konferencja odbyła się w kaliningradzkiej filii Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Petersburgu

30 kwietnia 2021 r. w kaliningradzkiej filii SPBGAU odbyło się Międzynarodowe Forum Naukowo-Praktyczne “Wyszukiwanie naukowe i nowe technologie w praktycznym wcieleniu”. W ramach Forum odbyła się V Międzynarodowa studencka Konferencja Naukowo-Praktyczna “Potencjał naukowy i twórczy młodzieży studenckiej jako impuls rozwoju systemu kształcenia zawodowego i modernizacji rolnictwa” oraz okrągły stół “Współpraca instytucji edukacyjnych Europy i Rosji w warunkach pandemii”. Czytaj więcej

Sztuczna inteligencja-uczące się algorytmy


Pomimo pandemii koronawirusa trwają prace naukowo-badawcze Katedry Ekonomii, Akademii Innowacyjności i Koła Naukowego Ekonomistów. Kierujący tymi organami dr Stanisław Szmitka przygotowuje ze studentami z Koła Naukowego Ekonomistów prezentacje wyników badań realizowanych w ramach programu badawczego “Innowacje klucz do lepszego jutra”.
Będą one przedmiotem prezentacji na Międzynarodowym Forum Kół Naukowych, a także na Panelach Dyskusyjnych.
Bardzo ciekawe wystąpienie przygotował student III roku studiów I stopnia Rachunkowość i Finanse (Filia Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie) Tomasz Grzybek. Czytaj więcej

Polecane strony