Uwaga studenci Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie!


Studenci pierwszego roku studiów: Administracji, Pedagogiki i Ekonomii

Wpis do indeksów z przedmiotów:

  • „Ochrona własności intelektualnej” u dr Lecha Grochowskiego odbędzie się dnia 18.05.2019 r. w Kętrzynie , ul. Asnyka 10, w godz. 11:00-12:00
  •  „BHP i ergonomia” u mgr Pauliny Granicy odbędzie się dnia 19.05.2019 r. w Kętrzynie , ul. Asnyka 10 w godz. 11:00-12:00

Prosimy o składanie indeksów w Dziekanacie lub Sekretariacie WZK.

Uwaga! zmiana konta bankowego Uczelni


Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.04.2019 roku ulega zmianie nr rachunku bankowego. Od tego dnia wszelkich opłat wynikających z wiążącej z Uczelnią umowy  należy dokonywać na rachunek bankowy:

73  1130  1189  0025  0161  5620  0003
Bank Gospodarstwa Krajowego
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
ul. Jagiellońska 59
10-283 Olsztyn

Polecane strony